Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl


Szanowni Państwo,


I. POMOC PRAWNA POZASĄDOWA I SĄDOWA

Oferujemy pomoc prawną pozasądową oraz przedsądową poprzez porady i doradztwo prawne, konsultacje, sporządzanie i opiniowanie umów, itd.


Zapewniamy także pomoc prawną i zastępstwo przed sądami.


II. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za poradę prawną wynosi od 100 do 200 zł.


2. Wynagrodzenie za zastępstwo przed sądem ustalane jest w sposób ryczałtowy, z góry za prowadzenie zleconej sprawy, w zależności od skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy oraz wartości sprawy.


Innym sposobem określenia wynagrodzenia jest ustalenie stawki godzinowej, przyjętej z góry i ustalonej za prowadzenie zleconej sprawy, w zależności od skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy oraz wartości sprawy.


Zapraszamy,

radca prawny T o m a s z   K r a w i e l
© Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 200 |